политика конфиденциальности

  Основные положения

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Gabren – Syller prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADENTIS Aleksandra Gabren-Syller,  z siedzibą w Warszawie (02 – 785), przy ulicy Surowieckiego 8 lok. U 802, adres e-mail kurs@dentalcoffee.pl oraz telefon kontaktowy nr (+48) 504 195 503. 
  2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności używamy zamiennie terminów:  „Użytkownik” — „Ty” (we wszystkich odmianach),  „Administrator” – „My”. 
  5. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

  Администратор данных

    1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli powierzyłeś nam swoje dane, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kontakt Messenger, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinarium lub kurs online.
    2. Dane osobowe przetwarzane są:
    • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
    • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
    • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
    • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
    • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli  zapisałeś się na newsletter – otrzymywanie informacji w postaci e-maili o charakterze informacyjnym    i marketingowym,
    • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinarium – informacje o zakresie webinarium, przesłanie linków do pokoju webinarowego, poinformowanie o terminach lub ich zmianie (email, SMS, Messenger),
    • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na kurs online – informacje o zakresie webinarium, przesłanie linków do pokoju webinarowego, poinformowanie o terminach lub ich zmianie (email, SMS, Messenger), wystawienie faktury , przesłanie dostępu do platformy kursu i jej aktualizacja.
    1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@dentalcoffee.pl
    3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
    4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
    5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
    6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
    7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
    8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

     Источник и вид полученных данных и способ их обработки

     1. Dane zawarte w komentarzach, to jest treść komentarza, adres Twojego IP oraz podpis Twojej przeglądarki, wykorzystujemy celem wykrycia spamu. Zastrzegamy, że zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
     2. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.
     3. Dane udostępnione przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ale również dane związane z wykonywanym przez Ciebie zawodem, takie jak numer prawa wykonywania zawodu, tytuł zawodowy i naukowy, NIP, REGON, firma, adres, celem obsługi i realizacji zawieranych umów.

     куки

     1. Ciasteczka, czyli gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
     2. Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione.
      Te ciasteczka wygasają po roku.
     3. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.
     4. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
     5. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.
     6. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące ciasteczka — pliki cookies:
     • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
     • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
     • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
     • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
     • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
     1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie www.dentalcoffee.pl

     Встроенный контент с других сайтов

     1. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
     2. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
     3. Powyższe dane zapisywane są także poprzez formularz zapisu do newslettera. 
     4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronach www oraz landing page’u
      są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

      Незапрошенные сообщения

      1. Zostawiając swoje dane w naszym serwisie i zaznaczając zgodę (checkbox) zgadzasz się na otrzymywanie niezapowiedzianych wiadomości poprzez email. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu znajdującego się pod adresem www.dentalcoffee.pl (np. nowości, wewnętrzne promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy zarówno naszych, jak i nie naszych produktów.
      2. Informacje filtrujemy tak, abyś nigdy nie otrzymał informacji, która nie byłaby dla Ciebie potencjalnie interesująca. Zawsze oczywiście masz prawo do usunięcia swoich danych. W tym celu należy kliknąć w linka wypisania, który znajduje się w każdej takiej wiadomości w stopce.