Baner

Curriculum TMD ACADEMY

CZĘŚĆ 1: Kompleksowa diagnostyka

Kurs do kupienia tylko w pakiecie

CZĘŚĆ 1: Kompleksowa diagnostyka

 

Diagnostyka TMD jest skomplikowana i niejednoznaczna oraz powiązana z wieloma strukturami.

Pamiętajmy o tym zanim postawisz diagnozę!

,,Bene dignoscitur, bene curatur…”

Dobra diagnoza podstawą dobrego leczenia.

Wykładowca:

Dr Aleksandra Gabren Syller – dwadzieścia lat doświadczenia zawodowego

 

Autorski kurs z diagnostyki funkcjonalnej – jako podstawowe narzędzie do kompleksowego leczenia pacjenta (zdjęcie cefalometryczne, OPG, modele diagnostyczne, CBCT, zdjęcia cyfrowe okluzji, film ruchów żuchwy).

Kurs jest skierowany dla dentystów – protetyków – ortodontów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w leczeniu kompleksowym i zespołowym pacjenta.

 

Tematy

 • Kompleksowa diagnostyka z uwzględnieniem stawu-skroniowo żuchwowego.
 • Cefalometria, modele diagnostyczne.
 • Analiza przypadków klinicznych.

Gruntowna wiedza teoretyczna i praktyczna na temat diagnostyki będzie przedstawiona w dwa dni.

 • Czy warto wykonywać zdjęcie cefalometryczne każdemu pacjentowi?
 • W jakich przypadkach wskazane jest bezwzględne wykonanie zdjęcia cefalometrycznego?
 • Jakie mogą być konsekwencje nieprecyzyjnej diagnozy w rekonstrukcji zwarcia i w leczeniu ortodontycznym?

Celem szkolenia jest przedstawienie w teorii i w praktyce zasad powtarzalnej diagnostyki w obrębie twarzoczaszki.

 • Opanowanie analizy cefalometrycznej z uwzględnieniem prawidłowego położenia żuchwy w stawie skroniowo żuchwowym (punkty referencyjne w cefalometrii).
 • Spojrzenie na cefalometrię oczami stomatologa i fizjoterapeuty. Co tam widzimy i jak to wpływa na prowadzone leczenie?
 • Ocena pantomogramu z uwzględnieniem anatomii stawu skroniowo żuchwowego, oraz struktur kostnych.
 • Rtg PA – kiedy wykonywać, jak oceniać? Czy jest niezbędnym elementem diagnostycznym?
 • Analiza modeli , czyli jak wygląda nasza okluzja?
 • Modele diagnostyczne – najważniejsza jest świadomość – co chcemy osiągnąć, co chcemy na nich zobaczyć i do czego są one nam potrzebne. Modele to po Opg i cefalometrii- jeden z trzech kluczowych elementów planowania leczenia ortodontycznego.
 • Czy modele diagnostyczne i ich precyzyjna analiza to tylko leczenia ortodontycznego? Na podstawie modeli można przeprowadzić:

a) precyzyjną analizę zwarcia,

b) ocenić relacje i ustawienie zębów,

c) przyjrzeć się proporcjom i wzajemnym stosunkom łuków zębowych.

  • Dokumentacja fotograficzna – jako istotny element w trakcie diagnostyki.
  • Precyzyjne wykonanie zdjęcia aparatem cyfrowym pozwalają zobrazować potrzeby lecznicze pacjenta. Nie umykają nam wówczas szczegóły, które są tak istotnym elementem leczenia.
  • Diagnostyka jako sposób komunikacji z pacjentem, z laboratorium technicznym oraz lekarzami z innych specjalności.
  • Co wybrać deprogramację, ekwilibrację czy zwrócić uwagę na mechanikę żuchwy? – trójkąt bermudzki – debata trwa.
  • Analiza przypadków z TMD – jak zdiagnozować pacjenta na zdjęciu cefalometrycznym.
  • Planowanie etapów leczenia przy rekonstrukcjach zwarcia.
  • Kiedy możesz zrobić przebudowę zwarcia bez leczenia ortodontycznego, a kiedy wymagane jest leczenie ortodontyczne do przebudowy zwarcia?
  • Czynnościowe przemieszczenie żuchwy, asymetria kostna jak odróżnić?

   

   

   

   

   

  1 dzień

  WYKŁADY

  2 dzień

  WARSZATATY PRAKTYCZNE

  9:30 – 10:00    rejestracja

  10:00 – 11:30   WYKŁAD I (1,30)

  11:30 – 11:45    Przerwa (15min)

  11:45 – 13:30    WYKŁAD II (1,45)

  13:30 – 14:30   Przerwa obiadowa (1h)

  14:30 – 16:00   WYKŁAD III (1,30)

  16:00 – 16:15    Przerwa (15min)

  16:15 – 17:30    WYKŁAD IV (1,15)

  17:30 – 18:00   Dyskusja (30min)

  9:00 – 11:00   WYKŁAD I (2h)

  11:00 – 11:15   Przerwa (15min)

  11:15 – 13:00   WYKŁAD II (1,45)

  13:00 – 14:00   Przerwa obiadowa (1h)

  14:00 – 15:30   WYKŁAD III (1,5h)

  15:30 – 15:45   Przerwa (15min)

  15:45 – 17:00   WYKŁAD IV (1,15)

  17:00 – 18:00   Dyskusja (1h)

   

  Kalendarz szkoleń TMD ACADEMY 2023

   

  23-24 września 2023 TMD Kompleksowa diagnostyka

  21-22 października 2023 TMD Dysfunkcje stawu skroniowo – żuchwowego

  18-19 listopada 2023 TMD Szynoterapia a leczenie

  2-3 grudnia 2023 TMD Rekonstrukcja zwarcia