Baner1

Curriculum TMD ACADEMY

CZĘŚĆ 2: Leczenie TMD - przypadki kliniczne

Kurs do kupienia tylko w pakiecie

CZĘŚĆ 2: Leczenie TMD – przypadki kliniczne

 

TMD tajemnica, rzemiosło, czy sztuka?

“We are what we repeatedly do.  Excellence, then, is not an act, but a habit.”  Arystoteles

„Medicus curat, natura sanat”

Wykładowca:

Dr Aleksandra Gabren Syller – dwadzieścia lat doświadczenia zawodowego

Mgr rehabilitacji Maciej Iwanowski – trzydzieści lat doświadczenia zawodowego

Wspólna praca w jednym gabinecie kilkanaście lat.

 

Autorski kurs jest skierowany dla dentystów – protetyków – ortodontów, implantologów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w leczeniu kompleksowym i zespołowym pacjenta.

  Program intensywnego szkolenia z TMD

  Celem szkolenia jest przedstawienie w teorii i w praktyce zasad powtarzalnej i prostej diagnostyki w obrębie twarzoczaszki. Należy dostosować plan leczenia do pacjenta, a nie pacjenta do planu leczenia. Zawsze może pojawić się pacjent, w przypadku którego stosowane metody leczenia mogą okazać się nieskuteczne lub mniej skuteczne. Każdego pacjenta należy traktować indywidualnie. Podejmować kolejne kroki, aby osiągnąć wyznaczony cel.

  Myśl przyczynowo, a nie objawowo !

  Dr Aleksandra Gabren Syller

   

  • Ekwilibracja – deprogramacja – mechanika żuchwy – trójkąt bermudzki? Co wybrać? Jakie metody użyć?
  • O czym świadczy: deflekcja (pociąganie żuchwy w jedną stronę, bez jej powrotu do linii środkowej na końcu zakresu ruchu)?
  • O czym świadczy: dewiacja (zbaczanie żuchwy z jej powrotem do linii środkowej)?
  • Z czym należy różnicować przemieszczenie czynnościowe żuchwy?
  • Czy ograniczenie otwierania ust świadczy tylko o zablokowaniu krążka bez repozycji? Może należy to różnicować z inną jednostką chorobową?
  • Jakie jednostki dysfunkcyjne mogą przedstawić taki obraz ruchów żuchwy?
  • Czy leczenie ortodontyczne, protetyczne, implantoprotetyczne, może spowodować problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi?
  • Pionowy wymiar zwarcia. Jak zdiagnozować? Jak postępować? Jakie wdrożyć leczenie?
  • Przemieszczenie krążka z repozycją lub bez repozycji krążka – czym się charakteryzuje?
  • Objawy dźwiękowe w stawach: trzaski, przesypywanie piasku, pykanie.
  • Deformacja strukturalna stawów – symptomy, ból, dyskomfort.
  • Deformacja stawów na poziomie zgryzu.
  • Choroba okluzyjna, ruchomość zębów, starcie zębów, nadwrażliwość, ból przy gryzieniu. Czy można to powiązać z TMD?
  • Jak poprowadzić konsultację? Na co zwrócić uwagę? Sprawdzone procedury, zgody i ankiety.
  • Etapy i procedury przy planowaniu leczenia TMD
  • Jak pracować w zespole lekarz-fizjoterapeuta? Kolejność postępowania przy prowadzeniu pacjentów z TMD, pacjentów ortodontycznych, pacjentów protetycznych.
  • Zalecenia dla pacjentów z TMD

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mgr fizjoterapii Maciej Iwanowski

   

  • Demonstracja- badanie pacjenta (badanie stawu, badanie mięśni, analiza ruchomości żuchwy).
  • Rola języka w układzie stomatognatycznym z pozycji fizjoterapeuty.
  • Postępowanie z pacjentem ze szczękościskiem – pierwsa pomoc.
  • Blokada żuchwy spowodowana przemieszczeniem żuchwy poza guzek stawowy – pierwsza pomoc.
  • Jakie korzyści możemy odnieść współpracując z fizjoterapeutą?
  • Wstępna ocena ruchomości TMJ w oparciu o wyznaczoną manualną siatkę przestrzenną.
  • Co działa prawidłowo, a co nie w układzie TMJ?
  • Asymetrie ruchów żuchwy, dlaczego występuje i jak je interpretować?
  • Ustawienie płaszczyzn postawy mających wpływ na stabilność TMJ (stopy, kolana, biodra, barki, głowa).
  • Jak w prosty sposób wyznaczyć środek ciężkości ciała, a tym samym stworzyć optymalne warunki dla pracy TMJ?
  • Dlaczego tak bardzo ważny jest krążek stawowy?
  • Właściwa pozycja TMJ, czyli jak utrzymać prosto głowę, jednym słowem ćwiczymy kręgosłup.
  • Dlaczego dajemy pacjentom wkładki do butów?
  • Profilaktyka ochrony TMJ – co jeść, jak oddychać, spać i siedzieć?
  • Skuteczne rozwiązania terapeutyczne przy najczęściej występujących niedomaganiach TMJ ( ograniczenie ruchomości, niestabilność, ból, objawy dźwiękowe).

   

  Pojęcie, że system stomatognatyczny jest mechanicznie i funkcjonalnie połączony z odległymi dzielnicami ciała jest fascynujące i niepokojące jednocześnie. Tymi tematami będziemy zajmować się przez dwa dni intensywnego kursu. Jak połączyć w całość mechanikę stawu skroniowo – żuchwowego, funkcję języka i okluzję. Każdy z tych elementów jest częścią układu stomatognatycznego i tak należy go rozpatrywać. Rozłożymy na części pierwsze wszystkie elementy, które mają wpływ na dysfunkcję stawów skroniowo żuchwowych.

  Gruntowna wiedza teoretyczna i praktyczna na temat diagnostyki będzie przedstawiona w dwa dni.

  Każdy ma swoją metodę̨ leczenia i uważa, że jego metoda jest najlepsza.

  Możemy jednak stworzyć́ wspólną przestrzeń́ z rożnych dziedzin stomatologii i razem się̨ wspierać́ w leczeniu pacjenta. Ważne jest, aby wzbogacać́ swoją wiedzę i udoskonalać́.

  1 dzień

  WYKŁADY

  2 dzień

  WARSZATATY PRAKTYCZNE

  9:30 – 10:00    rejestracja

  10:00 – 11:30   WYKŁAD I (1,30)

  11:30 – 11:45    Przerwa (15min)

  11:45 – 13:30    WYKŁAD II (1,45)

  13:30 – 14:30   Przerwa obiadowa (1h)

  14:30 – 16:00   WYKŁAD III (1,30)

  16:00 – 16:15    Przerwa (15min)

  16:15 – 17:30    WYKŁAD IV (1,15)

  17:30 – 18:00   Dyskusja (30min)

  9:00 – 11:00   WYKŁAD I (2h)

  11:00 – 11:15   Przerwa (15min)

  11:15 – 13:00   WYKŁAD II (1,45)

  13:00 – 14:00   Przerwa obiadowa (1h)

  14:00 – 15:30   WYKŁAD III (1,5h)

  15:30 – 15:45   Przerwa (15min)

  15:45 – 17:00   WYKŁAD IV (1,15)

   

  Umiejętności

  Twoje umiejętności spowodują, że będziesz w stanie dostosować plan leczenia do pacjenta, a nie dopasowywać pacjenta do planu leczenia.

  • Chcesz zrozumieć jaka jest mechanika żuchwy i na jakie szczegóły należy zwrócić uwagę?
  • Chcesz zdobyć nowe doświadczenie oraz nabyć nowe umiejętności?
  • Chcesz zdobyć wiedzę i poczuć się pewniej w leczeniu pacjentów z dysfunkcją stawów skroniowo – żuchwowych?
  • Chcesz poszerzyć swoje horyzonty i poznać tajniki leczenia?
  • Chcesz poznać kulisy prostej i powtarzalnej diagnostyki stawu skroniowo – żuchwowego?

  Nauczymy Cię ją interpretować.

  Perspektywa i logika z wiedzą, którą posiadamy może uprościć naszą drogę do celu może uda mi się państwa drogę zmodyfikować.

  Pozostawienie żuchwy w nieprawidłowej pozycji przy przebudowie zwarcia, czy leczeniu ortodontycznym lub też wprowadzenie żuchwy w nieprawidłową pozycję podczas leczenia może znacznie zmienić strukturę samego stawu jak i doprowadzić do nieprawidłowej przebudowy mięśni. Czego konsekwencją mogą być dolegliwości bólowych w obrębie twarzoczaszki.

   

  Kalendarz szkoleń TMD ACADEMY 2023

  23-24 września 2023 TMD Kompleksowa diagnostyka

  21-22 października 2023 TMD Dysfunkcje stawu skroniowo – żuchwowego

  18-19 listopada 2023 TMD Szynoterapia a leczenie

  2-3 grudnia 2023 TMD Rekonstrukcja zwarcia