banner_event

MASTER IMPLANT

Rekonstrukcja zwarcia dr Aleksandra Gabren, dr Walery Tarnawski

Wyobraźnia, balans, przewidywanie, sukces.

 

Przebudowa zwarcia w pracach implantoprotetycznych i pełnołukowych w oparciu o mechanikę i anatomię stawu skroniowo- żuchwowego.

dr Aleksandry Gabren Syller

Przed rozpoczęciem zabiegów z zakresu protetyki i implantoprotetyki należy ocenić okluzję pacjenta i stawy skroniowo-żuchwowe, aby określić czy są one wystarczająco zdrowe. Istotne jest wykonanie uzupełnienia protetycznego w granicach tolerancji akceptowanych przez pacjenta. Jeśli okluzja i staw skroniowo-żuchwowy jest w normie leczenie powinno być zaprojektowane tak, aby utrzymać ten związek. Jeżeli okluzja lub stawy skroniowo- żuchwowe działają w dysfunkcji konieczna jest dalsza ocena i diagnostyka pacjenta przed założeniem uzupełnień protetycznych.
Tylko nieco u 10 % populacji panuje pełna harmonia w obrębie układu stomatognatycznego.
Współpraca między specjalistami jest niezastąpionym elementem leczenia pacjenta.

Projekt przygotowany we współpracy

dr Walerym Tarnawskim.

Pojęcie, że układ stomatognatyczny jest mechanicznie i funkcjonalnie połączony z odległymi dzielnicami ciała jest fascynujące i niepokojące jednocześnie. Tymi tematami będziemy zajmować się podczas spotkania Implant Master Poland.

Jak połączyć w całość mechanikę stawu skroniowo – żuchwowego, funkcję języka i okluzję.

Każdy z tych elementów jest częścią układu stomatognatycznego i tak należy go rozpatrywać. Rozłożymy na części pierwsze wszystkie elementy, które mają wpływ na dysfunkcję stawów skroniowo żuchwowych.

PROGRAM  SZKOLENIA:

 • Kompleksowa diagnostyka w celu zaplanowania pracy imlantoprotetycznej : OPG, CEFALOMETRIA, CBCT, MODELE DIAGNOSTYCZNE.
 • Modele diagnostyczne – najważniejsza jest świadomość – co chcemy osiągnąć, co chcemy na nich zobaczyć i do czego są one nam potrzebne. Modele to po Opg i cefalometrii- jeden z trzech kluczowych elementów planowania leczenia ortodontycznego.
 • Spojrzenie na cefalometrię oczami dentysty. Co tam widzimy i jak to wpływa na prowadzenie leczenia?
 • Ekwilibracja – deprogramacja – mechanika żuchwy – trójkąt bermudzki? Co wybrać? Jakie metody użyć? Czy deprogramacja pacjenta powinna być wykonana za pomocą deprogramatora czy przy fotelu stomatologicznym przez lekarza lub fizjoterapeuta?
 • Czynnościowe przemieszczenie żuchwy, asymetria kostna jak odróżnić?
 • Czy ograniczenie otwierania ust świadczy tylko o zablokowaniu krążka bez repozycji? Może należy to różnicować z inną jednostką chorobową?
 • Czy leczenie ortodontyczne, protetyczne, implantoprotetyczne, może spowodować problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi?
 • Kolejność postępowania przy prowadzeniu pacjentów implantoprotetycznych.
 • Pacjenci implanoprotetyczni Jak postępować w przypadkach pacjentów bezzębnych przy odbudowach pełnołukowych na implantach, lub brakach skrzydłowych, gdy zwarcie jest zaniżone?
 • Choroba okluzyjna, ruchomość zębów, starcie zębów, nadwrażliwość, ból przy gryzieniu. Czy można to powiązać z TMD?
 • Kiedy możesz zrobić przebudowę zwarcia bez leczenia ortodontycznego, a kiedy wymagane jest leczenie ortodontyczne do przebudowy zwarcia?
 • Planowanie etapów leczenia przy rekonstrukcjach zwarcia.
 • Zaburzony pionowy wymiar zwarcia. Jak postępować? Jakie wdrożyć leczenie? Najistotniejsze pytanie – o ile można podnieść zwarcie, a o ile należy podnieść zwarcie? Czy pomiędzy tymi działaniami jest zawsze znak równości? Rola wymiaru pionowego zwarcia, oraz związanej z nim utraty miejsca pod uzupełnienia protetyczne- jak sobie z tym radzić?
 • Co zrobić, gdy jest wprowadzony implant, a nie ma miejsca na odbudowę protetyczną?
 • Jak ustalić wysokość zwarcia i pozycję żuchwy w stawie skroniowo – żuchwowym, gdy nie mamy żadnego odniesienia w postaci zębów?
 • Rola języka w układzie stomatognatycznym z pozycji implantologa.
 • Jakie korzyści możemy odnieść współpracując z fizjoterapeutą i z logopedą?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin

Wybierz termin, aby wyświetlić adres.


Wybierz termin, aby wyświetlić prowadzących.

Zobacz też inne kursy