Baner_F_9

MEMS \ OBODA

Mariusz Oboda - Kompleksowy projekt rozwoju dla lekarzy dentystów

2 dni |2620 zł | 12 pkt

MEMS to projekt 7 praktycznych szkoleń, które prezentują i uczą kanonu zawodowego profesjonalizmu kontaktu lekarza dentysty z pacjentem. Podczas dwóch pierwszych szkoleń lekarze otrzymują bardzo szczegółową instrukcję postępowania z pacjentem – wzorce pytań, odpowiedzi, scenariusze rozmów. Trzecie szkolenie poświęcone jest psychologii osobowości – daje wiele odpowiedzi na temat własnej motywacji, nawykowych zachowań, mocnych i słabych stron oraz poszerza perspektywę relacji z innymi. Kolejne szkolenia rozwijają wewnętrzne zasoby – kompetencje inteligencji emocjonalnej, charyzmę, przywództwo, wspierające przekonania. Uwieńczeniem cyklu jest szkolenie certyfikacyjne, które zbiera i integruje wszystkie zdobyte umiejętności.

Efekty:

 • Nawet kilkukrotny wzrost liczby pacjentów podejmujących kompleksowe leczenie
 • Wzrost obrotów o co najmniej 30%
 • Bardziej zmotywowani i zaangażowani pacjenci – zdecydowane zmniejszenie liczby osób, które przerywają leczenie
 • Wzrost liczby pacjentów pochodzących z rekomendacji

Cz. 1 Psychologia motywacji do leczenia biologicznego

 • Rozmowa wstępna z pierwszorazowym pacjentem, która określa stan jego świadomości zdrowotnej i wyjściowej motywacji
 • Motywacja pacjenta interwencyjnego do przyjścia na osobną wizytę – kompleksową diagnostykę jamy ustnej
 • Przedstawienie pacjentowi jego sytuacji w jamie ustnej w sposób, który motywuje i angażuje do podjęcia leczenia

Cz. 2 Psychologia motywacji do leczenia protetycznego:

 • Unikatowy model 15-minutowej rozmowy z pacjentem na temat kompleksowej zmiany uśmiechu
 • Praca z obrazem i efektywne wykorzystanie portfolio swoich prac
 • Rozmowa w postaci pytań, które otwierają pacjenta i skłaniają go do refleksji i budują motywację

Cz. 3 Kolorowe Ja

 • Wykonanie specjalistycznego testu, który pozwala poznać swoje mocne i słabe strony, potrzeby psychologiczne, schematy postępowania, nawykowe strategie działania w optymalnych warunkach oraz pod wpływem stresu
 • 4 indywidualne style funkcjonowania: strategie myślenia, zdobywania informacji, motywowania – wiedza do wykorzystania w rozmowach z pacjentami i współpracownikami
 • Inna pespektywa dotychczasowych relacji – większa elastyczność w kontaktach, głębsze relacje, mniej „trudnych” pacjentów

Cz. 4 Przekonania

 • Czym są przekonania – ich rola w realizacji ambitnych celów zawodowych i osobistych.
 • Przekonania pacjenta – jak rozpoznawać je i zmieniać, aby mógł podejmować najlepsze z medycznego punktu widzenia decyzje
 • Zdobycie zasobów, które pozwalają patrzeć na rzeczywistość przez pryzmat wyzwań a nie przeszkód

Cz. 5 Emocje

 • Rozwój kompetencji inteligencji emocjonalnej
 • Proste i skuteczne strategie budowania zasobnego stanu emocjonalnego w sytuacjach stanowiących wyzwanie
 • Wykorzystanie wiedzy o emocjach w pracy z pacjentem – budowanie stanu emocjonalnego, który wspiera motywację do leczenia

Cz. 6 Przywództwo

 • Wykonanie testu określającego wzorce myślowe lekarza w kontakcie z pacjentem, co daje nowe spojrzenie na dotychczasową pracę
 • Budowanie w oczach pacjentów i współpracowników autorytetu – stanowczość, spójność i zdecydowanie przy zachowaniu satysfakcjonujących relacji
 • Rozwój asertywności

Cz. 7 Szkolenie certyfikacyjne

 • Uszczegółowienie i zintegrowanie wiedzy i umiejętności związanych z motywacją pacjenta
 • Liczne scenki i symulacje – informacja zwrotna na temat zasobów i kierunków dalszego rozwoju
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi lekarzami, co pozwala zobaczyć swój indywidualny rozwój na tle grupy i dostrzec obszary, które jeszcze stanowią wyzwanie

 

 

 

 

 

 

 

 

CYKL MEMS MOŻNA ZREALIZOWAĆ NA WYJEŹDZIE

W RAMACH PROJEKTU „NAUKA + ROZWÓJ + WAKACJE”

 

PLAN SZKOLEŃ

Prowadzenie: Mariusz Oboda:

Szczegółowe informacje i zapisy:

marlena.majewska@oboda.pl

tel. 601 370 962

Mariusz Oboda – założyciel OBODA Group® i twórca jej projektów szkoleniowych. W 1993 r. stworzył sieć przychodni stomatologicznych, którą z sukcesami zarządzał przez kilkanaście lat. W OBODA Group® zrzesza psychologów oraz socjologów, skupiających się na badaniu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem. Jako jeden z kilkudziesięciu coachów w Polsce posiada akredytację największej międzynarodowej organizacji coachingowej ICF (International Coach Federation) na poziomie Professional Certified Coach (PCC). Certyfikowany trener, posiada certyfikat Master Practicioner in Art of NLP, nadany przez amerykańskie stowarzyszenie The Society of NLP i Instytut Psychoterapii. Od 15 lat z sukcesami pracuje jako trener i coach. Prekursor badań wpływu postępowania lekarza na decyzje medyczne pacjenta; od 2003 roku bada i opracowuje profesjonalne standardy pracy z pacjentem. Autor najbardziej kompletnego projektu rozwoju zawodowego i osobistego lekarzy dentystów (MEMS). Twórca unikalnego interdyscyplinarnego modelu zarządzania praktyką (LEAD). Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem.

Termin

Wybierz termin, aby wyświetlić adres.


Wybierz termin, aby wyświetlić prowadzących.

Zobacz też inne kursy