Baner_F_8

ABA Tarnawski

dr Walery Tarnawski

1 dzień |7000 zł | 8 pkt

“Żeby stworzyć kość… trzeba najpierw ją zrozumieć”

lekarz stomatolog Walery Tarnawski

 

Regeneracja kości materiałem allogenicznym technika ABA (Allogenic Bone Augmentation).

Odbudowa protetyczna na implantach podstawą dobrego leczenia. Autorska technika odbudowy kości.

TWORZYMY 100% KOŚCI WŁASNEJ U PACJENTA.
W 100% technika biologiczna, ponieważ używamy materiał ludzki z banku tkanek, który przekształca się w całości we własną kość.

 

Limitowana edycja kursu.
Obejmuje zwiększoną liczbę przedstawionych sytuacji klinicznych, a także praktyczne szkolenie na modelu 3D.
Podczas szkolenia uczestnicy wykonają samodzielnie na sztucznym modelu 3D dwie augmentacje z natychmiastową implantacją i umieszczeniem Bonebuilder-screw.

 

Program kursu:

 1. Cel szkolenia
 2. Etapy osteogenezy
 3. Przegląd biomateriałów kościozastępczych
 4. Porównanie ABA z innymi technikami oraz biomateriałami.
 5. Materiały, narzędzia i sprzęt niezbędne do ABA
 6. Planowanie ABA
 7. Linie cięcia w technice ABA
 8. Przygotowanie miejsca biorczego oraz allograftu
 9. Techniki pokrywania ABA tkankami miękkimi oraz protokół szycia rany
 10. Farmakoterapia i zalecenia pozabiegowe.
 11. Prezentacja przypadków klinicznych w przednich i bocznych odcinkach szczęki i żuchwy z zastosowaniem techniki ABA.
 12. Omówienie błędów, które można popełnić przy zastosowaniu techniki ABA
 13. Zalecenia co do wyboru systemu implantologicznego w miejscu ABA.

Warsztat na modelach 3D.

Pozioma i pionowa regeneracja kości w odcinku bocznym żuchwy techniką ABA-Tarnawski.

Dzisiaj oddałem kolejną pracę protetyczną na implantach Roott.

Augumentację wykonywałem w lutym 2021 techniką ABA.

Implanty zostały wprowadzone zgodnie z moim protokołem 4 miesiące po augumentacji ( czerwiec 2021).

Po kolejnych 2 miesiącach ( sierpień 2021) wykonałem – augumentacje tkanek miękkich płatem FGG.

Październik – śruba gojąca. Listopad – protetyka.

W technice ABA- Tarnawski są wykorzystywane wyłącznie frakcje materiału allogenicznego z Banku Tkanek.

ABA daje nam możliwość stworzenia kości własnej pacjenta w całej objętości augumentacji.

Na zdjęciach widać bardzo dobrze ukrwioną kość, z dużym potencjałem osteointegracji.

 

 

 

 

Technika ABA-Tarnawski

Chciałbym przedstawić wynik ponad pięcioletniej obserwacji regeneracji kości techniką ABA.

W technice tej są wykorzystywane wyłącznie frakcje materiału allogenicznego z Banku Tkanek.

ABA daje nam możliwość stworzenia kości własnej pacjenta w całej objętości augumentacji. Pobrałem kolejny wycinek do badania, który potwierdza poprzednie moje obserwacje i badania histopatologiczne. Mamy to – kość własna pacjenta, żywa i prawidłowo ukrwiona.

Czy jest to technika zamienna dla xenograftu- materiału, który jest nieresorbowalny, albo resorbowalny w bardzo małym stopniu? Decyzja należy do Was, co chcecie osiągnąć. Jakie są istotne kwestie do dyskusji : ABA czy xenograft. Na połączeniu xenograftu z powierzchnią implantu można zaobserwować z czasem periimplantitis, spowodowany punktami stref martwych. W ABA jest kość żywa, unikamy tym samym niedokrwienia. Jest to duża zaleta tej techniki. Wykorzystanie maksymalnego potencjału odżywczego ze strony okostnej, jest często jedynym potencjalnym źródłem regeneracyjnym.

Dzięki temu możemy uniknąć zastosowania wszelkiego rodzaju membran.

 

 

 

Decyzja należy do Was.

W danym przypadku klinicznym na dzień dzisiejszy zmieniłbym linię cięcia.

 

Przypominam o precyzyjnym stosowaniu do mojego protokołu.

Kto był na kursie ten wie jakie to jest istotne.

Sukces jest w Waszych rękach.

 

Dokonać wpłaty w wysokości 100% na konto podane poniżej:

Odbiorca: Centrum Implantologii i Ortodoncji Royal Dental Walery Tarnawski

Konto bankowe ABA: 43 1870 1045 2078 1063 4545 0001

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, data kursu

Koszt: 7.000 złotych

 

Zapraszam na kurs 24 marca 2023 w Warszawie.

Więcej informacji o szkoleniu:

https://opendentalcommunity.com/aba/

Lekarz stomatolog z 27 letnim doświadczeniem zawodowym, od 20 lat prowadzący własną praktykę stomatologiczną w Rybniku.

Od lat zajmujący się implantologią stomatologiczną.

Członek wielu prestiżowych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in.:

 • Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI),
 • Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI),
 • The International Congress of Oral Implantologists (ICOI).
 • Od 2014r. – Praktyka implantologiczna PSI/DGO/ICOI
 • 2017r. – uzyskał tytuł IMPLANTOLOG DIPLOMATE ICO/DGOI/PSI na Międzynarodowym Kongresie Implantologicznym ICOI w Krakowie
 • 2017r. – uzyskał tytuł Expert in Oral Implantology ICOI/DGOI/PSI na Międzynarodowym Kongresie Implantologicznym ICOI w Krakowie
 • Od 2016r. – Opracował i wprowadził w praktykę autorską technikę pionowej i poziomej regeneracji kości materiałem allogenicznym z Banku Tkanek. Pracuje nad udoskonaleniem techniki ABA (Allogenic Bone Augmentation).
 • 2015r. – uzyskał tytuł IMPLANTOLOG FELLOWSHIP ICOI/DGOI/PSI na Międzynarodowym Kongresie Implantologicznym PSI w Poznaniu
 • 2013 – 2015 – Curriculum Implantologii DGOI. Pomyślne zdanie egzaminów z zakresu Implantologii stomatologicznej w ramach szkolenia German of Oral Implantology (DGOI).
 • 2013 – 2014 – Curriculum Implantologii PSI. Pomyślne zdanie egzaminów z zakresu Implantologii stomatologicznej w ramach szkolenia Curriculum Implantologii Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego

Termin

Wybierz termin, aby wyświetlić adres.


Wybierz termin, aby wyświetlić prowadzących.